ERCup Logotyp
Nyheter
Om ERCup
   Stadgar
   Kontakt
Regler
   Kommentarer
   Kvalitetsnormer
Länkar
Serietabell

Kalender
Bilder
Video  
Resultat & arkiv
Team
Internt Forum  Internt forum för ERCup teamförening

Tävlingsanmälan
SerieanmälanOm ERCup

Mer information om Endurance Racing Cup - ERCup.

 

Historik

Uthållighetstävlingar i olika former har säkert funnits redan på Hedenhös tid men för teamen i ERCup började det köras i början av 90-talet. Läs mer i en lysande artikel här.

2004 bildades en teamförening för att tillvarata teamens olika synpunkter och önskemål gentemot serieledning och arrangörer. Teamförening har genom ett intensivt arbete framlagt flera synpunkter och förslag till dåvarande serieledning och arrangörsklubbar.

Detta arbete gav dock inget gensvar hos serieledningen. Hösten -05 kulminerade detta i att teamföreningens årsmöte med överväldigande majoritet beslutade att dra sig ur ERF, som serien hette då, och bilda en egen långloppserie.

De första åren gav teamföreningen uppdraget att administrera serien till Hyllinge MS. I dag sköter teamföreningens styrelse administrationen av serien.

De förare som kör i ERCup bestämmer alltså själv genom majoritetsbeslut och kommittéer över seriens utformning och regler. Naturligtvis inom regler uppsatta av FIA och Svenska Bilsportförbundet.


Teamförening

ERCup’s teamförening är en ideell förening för ERCup’s team.

Medlemskap i ERCup’s teamförening är obligatoriskt för alla team som vill tävla i serien. Nya team kan köra den första deltävling utan medlemskap, men måste sedan bli medlem i teamföreningen om de önskar fortsätta tävla i serien. Medlemsvgiften till teamföreningen ingår i serieavgiften.

 

Syfte och målsättning

Syftet med serien är att genomföra en svensk långloppsserie för standardvagnar där prioriteringarna i nämnd ordning är:

  • Bästa möjliga villkor för vinst oavsett bilmärke.
  • Lägsta möjliga kostnad för alla inblandade.
  • Största möjliga nöje för samtliga inblandade.
  • Breddning av bilsporten i allmänhet och långlopp på bana i synnerhet.
  • Tävlandet går ut på att tillgodose behovet av långloppstävling, där äran skall vara drivfjädern att vinna och nöjet skall vara drivfjädern att deltaga.

Målsättningen är att genomföra 6 deltävlingar i serien per säsong på svenska racingbanor. Längden på varje deltävling skall normalt omfatta 6 timmars körning med förarbyte och tankning. Minsta antalet förare per team är 2 st.

 

Serieledning

ERCup’s styrelse leder serien tillsammans med en regelkommitté.

Tävlings- och tekniskt reglemente bestäms av serieledningen som har tolkningsrätt till reglerna.

För att säkerställa lika tekniska villkor med olika arrangörer har serien en serietekniker utan band till något team som bistår besiktningscheferna på banorna.

Regelkommitté

Regelkommittén består av Serietekniker, Ordförande samt två ledamöter till.

Varumärke

Nummer 379372 "Endurance Racing Cup, ERCup" med organisationsnummer 802430-5768 är registrerat på ERCup Teamförening.


Visad: 36929 gånger - Uppdaterat: 2013-07-06 av Mikael Persson

Ur albumet

Femiett

© Copyright 2005-2022, ERCup - Endurance Racing Cup http://www.ercup.se