ERCup Logotyp
Nyheter
Om ERCup
   Stadgar
   Kontakt
Regler
   Kommentarer
   Kvalitetsnormer
Länkar
Serietabell

Kalender
Bilder
Video  
Resultat & arkiv
Team
Internt Forum  Internt forum för ERCup teamförening

Tävlingsanmälan
Serieanmälan15
dagar kvar till
Race 4
den 4/9
Kinnekulle

Kommentarer

Reglementstolkningar, förtydligande, kommentarer etc.

Generellt vid tankning

För att eliminera risken med olika bedömningar av tankningsproceduren innehåller tävlingsreglementet en passus om att alla dörrar skall vara stängda under bränslepåfyllningen, och ingen tillåts att sticka in en arm eller motsvarande genom eventuellt öppet fönster i bilen under denna procedur.

Tankning med jeepdunk

Denna procedur är tillåten för att ge ”pröva på-teamen” en chans att köra utan att behöva investera i en snabbtankningsanläggning. Det är dock en stark rekommendation att vid fortsatt tävlande går över till en sådan anläggning enligt de existerande reglementen som styr utförandet på denna. Skälet är enkelt: ökad säkerhet. Att man dessutom spar tid under depåstoppen höjer ju motiveringen ytterligare…

För att eliminera risken för spill vid tankning med jeepdunk följer här några tips:

  • Sätt på en krage motsvarande bilens tanklock på en tratt.
  • När man skall fylla bränsle skruvas tratten på tankröret på samma sätt som ett tanklock och bildar därmed en tät anslutning.
  • Montera en avluftning från tanken som ligger lägre än tanklocksnivån och som kan anslutas till ett uppsamlingskärl som har större volym än den påfyllningstratt man använder.
  • Skulle man fylla mer än tanken rymmer, d.v.s. nivån stiger i tratten, så kommer denna bränslemängd att rinna över i uppsamlingskärlet och inte ut på marken.

Tankning med tanktorn

Denna procedur innehåller ett riskmoment, och det är vid påfyllningen av anläggningens bränsletank. För att minimera denna risk krävs att den som fyller på bränsle står med bägge fötterna på marken. Användning av någon form av stege för att nå kommer inte att tillåtas. Rekommendationen för dem som har ett fast torn är att använda någon form av fatpump, OBS ej eldriven, och pumpa upp bränslet i kärlet. Naturligtvis kan någon stå på en stege för att kolla nivån under tiden fyllningen pågår.

Tanktornsvolym

Tillåten tankvolym i tanktorn, inklusive rör och slangar, är 120 liter. Tankvolymen i bilen, inklusive rör och slangar, är fortfarande begränsad till 66 liter."

Övriga anvisningar och begränsningar gäller som tidigare, helt enligt SBF:s säkerhetsbestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plastskärmar, -dörrar och –luckor

I ER Cup tillåts användningen av plastdörrar på passagerarsidan. Byte till plastskärmar är också tillåtet, även om skärmarna i original är svetsade. Huv och bagagelucka är också tillåtna i plast. Skälet till detta är att serien innehåller ett antal äldre och udda bilar med dålig tillgång på reservdelar. Har man möjligheten att skaffa plastdetaljer i stället för original plåtdetaljer, så minskar kostnaden och besväret med att skaffa originaldelar väsentligt. Detta skall inte ses som en möjlighet till att smygvägen införa någon form av rörramsbil i serien. För att ge någon vägledning gäller att den skärm som byts ut skall motsvara den som biltillverkaren säljer som motsvarande reservdel. Minst en remsa 5 cm bred av den gamla skärmen skall finnas kvar runt hela skärmfastsättningen för att t.ex. att fästa ersättningsskärmen i.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Motorplacering

Motorns placering i motorrummet är i princip fri, så länge man inte behöver modifiera torpedväggen för att få plats med motorn, undantaget t.ex. en utskjutande fördelare.
Syftet här är att man skall kunna använda den motor man önskar utan att detta övergår i att man får motorer som hamnar inne i kupén. Säkerhetsaspekten med havererande kopplingar och svänghjul har här varit starkt påverkande.

Att bygga om bilen från tvärställd 4-hjulsdriven (”sidewinder”) till rak bakhjulsdriven (”inline”) konfiguration är i tillåtet. Tillåten tolerans för motorns variation i längdplanet är därför satt till +- 5 grader vertikalt och horisontalt.

Fri trimning

Med begreppet "fri trimning" avses följande:

Alla ingående komponenter i cylinderhuvudet är fria till form, storlek och material. Det som skall vara fast enligt homologeringen för respektive cylinderhuvud är: 1. läge och storlek på flänsarna för insugningsrör och avgasgrenrör med sina bultar och bultmönster.  2. kamaxelns/kamaxlarnas läge och ventilernas vinkel i förhållande till cylinderpackningsplanet och till motorns längdaxel bortsett från eventuell planing av cylinderhuvud och motorblock.

Alla komponenter i cylinderblocket är fria till form, storlek och material, givet att cylindervolymsgränsen för respektive motortyp inte överskrids.

Insugningsrör och avgasrör är fria till form, storlek och material.

Denna tolkning lämnar alltså fritt för modifiering av insugnings-och avgaskanaler innanför den utifrån synliga delen av respektive packningsplan både vad gäller bearbetning  av material och tillägg av material för att åstadkomma ny form.

Stor vikt kommer att läggas vid att utsidan på cylinderhuvudet och cylinderblocket inte modifieras, utan skall svara mot respektive homologeringshandling.

Cylindervolym

Mätning av cylindervolym kommer att göras genom att fylla en cylinder med olja och mäta den volym som under 180 grader vevvinkel från ND till ÖD pumpas ut ur cylindern. Oljan kommer givetvis att avlägsnas av besiktningsmannen efter provtagningen. Skulle något team motsätta sig denna mätmetod eller protestera mot mätresultatet som erhålls måste cylinderlocket demonteras för att göra mätningen med cylindermätverktyg (typ diameter- och djupmått). Tävlingsledningen kommer att godtyckligt välja ut de ekipage som skall kontrolleras m.a.p. cylindervolym.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Sifferbakgrund

Bakrunden har ca måtten h 50 cm x b 45 cm med plats för 25 cm höga siffror. Dekalerna får man genom att kontakta ERCups Joakim Karaus suppleant1@ercup.se.

OBS. Att varje team själv skaffar sina egna siffror 25 cm höga och stapelbredd 5 cm. Glöm inte de små siffrorna höjd 6 cm som skall placeras i övre högra hörnet på framrutan.

Filer

ER Cup_Nr 14_CC.PDF (Sifferbakgrund) (805kb)


Visad: 26145 gånger - Uppdaterat: 2021-03-11 av Jörgen olsson

Ur albumet

Beamer Racing
Foto: Micke Olsson
MickeOlsson.net

© Copyright 2005-2022, ERCup - Endurance Racing Cup http://www.ercup.se